Web aplikacija za vođenje KUF-a i KIF-a

Aplikacija koja je pravo rješenje za Vas!

Motivisani svim Vašim pozivima i mailovima u kojima ste nas pitali da preporučimo neko rješenje koje postoji na tržištu, a služi za unos knjiga faktura, odlučili smo da sami pokušavamo da Vam pomognemo. Naša znanja iz domena finansijskog sektora smo udružili sa ljudima koji imaju sjajne programerske vještine, i kao rezultat smo dobili vlastitu aplikaciju za koju smo sigurni da će zadovoljiti Vaše potrebe za evidentiranjem faktura.

Odoo • Text and Image

Iskoristite probni period od 10 dana da probate našu aplikaciju

Budite sigurni da će vaše knjigovodstvene evidencije biti prihvaćene od strane UIO.

VAŽNA NAPOMENA ZA KORISNIKE!!!

Ukoliko predajete fajlove za više obveznika, neophodno je da popunite formular za registraciju za svakog od tih obveznika, ali sa istim podacima o korisniku.

Npr. ukoliko ste knjigovodstveni biro koji se registrovao sa email adresom office@mojbiro.com za predaju fajlova za obveznika ABC1, potrebno je da unesete istu tu email adresu kad budete popunjavali formular za registraciju za sljedećeg obveznika ABC2 za kojeg podnosite fajlove. I tako za svakog narednog. Vodite računa o ispravnom unosu Vaše email adrese i PDV broja obveznika za kog podnosite.


Klikom na ikonicu u nastavku preuzmite i korisničko uputstvo za korištenje naše aplikacije.

Odoo • Image and Text

Popularna cijena!!!

Za svega 5 KM (bez PDV-a) mjesečno po jednoj firmi, dobijate pristup našoj aplikaciji za vođenje KIF-a i KUF-a. Aplikacija je razvijana da zadovolji sve potrebe pravilnika koji je usvojila UIO, a koji se tiče obaveze podnošenja poslovnih knjiga u vidu .csv fajlova za eIsporuke i eNabavke.

Naša aplikacija Vam osim unosa faktura nudi i mogućnost izvoza u .csv fajlove za import na ePortal UIO. Time su zaokružene dvije suštinske stvari u kojima ova aplikacija treba da Vam najviše pomogne. Fajl dobijen izvozom je usklađen sa formatom koji je propisala UIO i može se odmah podnijeti na ePortalu UIO.

Pretplata se plaća na godišnjem nivou, a svi koji žele da testiraju našu aplikaciju mogu to da učine registracijom za aplikaciju, čime će dobiti besplatni testni period u trajanju od 10 dana.

Instrukcije za plaćanje

Cijena godišnje licence iznosi 70.20 KM (sa PDV-om) po PDV obvezniku za kog se podnosi evidencije (ukoliko podnosite za npr 4 obveznika, godišnja licenca iznosi 70.20 X 4 = 280.80 KM).

Uplatilac: unesite ime fizičkog ili pravnog lica koje vrši uplatu, poželjno je unijeti i kontakt telefon

Svrha uplate: "Licenca eKnjige 2024" + PDV brojevi obveznika za koje se plaća

Primalac: B4B, Dositejeva 2, Laktaši

Račun primaoca: 5672532500048660, kod Atos banka a.d. Banjaluka

KM: Cijena licence u skladu sa gore navedenim pravilima

Odoo • Text and Image

ZAŠTO NAŠA APLIKACIJA?

Jednostavnost

Prilikom razvoja ovog rješenja vodili smo se idejom da ono mora biti jednostavno i intuitivno, te da ga korisnik, uz kvalitetno i jasno uputstvo, može savladati u kratkom vremenskom roku.

Podrška

S obzirom da se radi o web aplikaciji, naš tehnički tim za podršku je spreman da interveniše 24/7 u slučaju problema sa sistemom. Osim njih, naši biznis konsultanti su takođe tu za Vas da Vam razjasne  eventualne nedoumice u postupku evidencije.

Pristupačna cijena

Sa cijenom od 60 KM godišnje po firmi (5 KM mjesečno), dobijate pristup aplikaciji koja će zadovoljiti sve Vaše potrebe za unosom i obradom faktura, a opet biti najjeftinije rješenje na tržištu.

Funkcionalnosti

Trudili smo se da dovoljno široko sagledamo sve potrebne funkcionalne aspekte jednog ovakvog rješenja. Osim mogućnosti unosa faktura u sistem i njihovog pregleda, važan dio je i mogućnost izvoza faktura u .csv datoteke kakve je UIO propisala svojim pravilnikom. U ispravnost su se uvjerili naši klijenti koji  već podnose fajlove kreirane u našem sistemu. Oslobodite sebe stresa i razmišljanja o ispravnosti podnijetih fajlova i kupite našu specijalizovanu aplikaciju.