Unosom podataka u formu ispod, prijavljujete se za korištenje aplikacije koja Vam omogućava pravilno elektronsko podnošenje knjigovodstvenih evidencija. Testni period je 10 dana, a da biste nastavili koristiti našu aplikaciju, potrebno je izvršiti uplatu na naš žiro račun. Cijena licence za jednu poslovnu godinu za jednu firmu iznosi 60 KM.


Podaci o korisniku


Podaci o firmi