B4B - Vaš biznis, naša podrška, zajednički uspjeh

NAJAVLJUJEMO NOVI B4B WEBINAR

UTORAK, 14.03.2023.

Poštovane računovođe,

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da agencija B4B organizuje novi webinar na temu:

AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PDV-a I CARINE U BiH

Budite u potpunosti spremni za pravilnu primjenu prelaznih pravila o porijeklu zasnovanih na odredbama regionalne konvencije. U Službenom glasniku BiH u dijelu međunarodnih ugovora pod brojem 9/22 od 26. 12. 2022. godine objavljena je Odluka zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini kojom se mijenja Aneks 4 (CEFTA 2006), protokol o definiciji pojma “proizvodi sa porijeklom” i metodama administrativne saradnje. Primjena navedene Odluke počela je 1. 2. 2023. godine.

Pravo na odbitak ulaznog PDV-a je uvijek aktuelno pitanje, zbog čega će naši predavači kroz više različitih primjera objasniti zakonske uslove i dokazna sredstva za korištenje prava na odbitak ulaznog PDV-a u različitim poreskim situacijama. Predavanje o pravu na odbitak ulaznog PDV-a biće zasnovano na zvaničnim mišljenjima UINO kao i sudskoj praksi. Osim toga, jednaka pažnja posvetiće se uslovima za oslobađanje od obračuna izlaznog PDV-a kroz različite primjere.

UIO je izmijenila Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u kojim je produžen rok za podnošenje PDV prijave velikim obveznicima indirektnih poreza, uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde od juna 2023. godine, te će na webinaru biti govora i o ovoj temi. U istom trenutku izmijenjen je i Pravilnik o uplaćivanju indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi za čiju naplatu je nadležna UIO zbog početka primjene novog Zakona o akcizama u BiH, izmjene transakcijskih računa UIO i sl. te će naši predavači obraditi temu koja se odnosi na ispravno i blagovremeno plaćanje indirektnih poreza. Oba ova Pravilnika objavljena su u Službenom glasniku BiH broj: 87/22 od 29. 12. 2022. godine.

Kako ispravno popuniti PDV prijavu je pitanje koje je aktuelno svakog mjeseca. Svakom računovođi i poreskom obvezniku je u interesu da ispravno popuni sva polja u PDV prijavi i na taj način izbjegne pozive službenika UIO te eventualne kazne zbog pogrešno popunjene PDV prijave. Zbog toga ćemo na ovom webinaru kroz praktične primjere objasniti popunjavanje svih polja u PDV prijavi u različitim situacijama.

Budite sa nama na našem webinaru i saznajte iz prve ruke kako ispravno da postupite upojedinim situacijama i na taj način izbjegnite greške u budućem postupanju.

Odoo • Text and Image
Odoo - Sample 1 for three columns

Edukacija

U domenu našeg rada su edukativne aktivnosti na promociji novih sadržaja. U sklopu naših seminara i webinara angažujemo najkompetetnije predavače i demonstratore iz ciljnih oblasti. Njihov zadatak je samo jedan - da svojim znanjem i iskustvom da prenesu kvalitetnu informaciju učesnicima edukacije. 

Odoo - Sample 2 for three columns

Consulting

Ukoliko imate nedoumice koje se tiču problema iz sfere finansijskog poslovanja, tu smo da Vam damo pravi savjet i provjerenu informaciju. Naš stručni tim je tu za Vas da Vam pruži podršku i otkloni sve Vaše dileme.

Odoo - Sample 2 for three columns

Knjigovodstvene usluge

B4B Vam nudi efikasne, pouzdane i savremene knjigovodstvene usluge, a sve sa ciljem neometanog razvoja Vašeg biznisa. Povjerite vođenje svojih poslovnih knjiga agenciji koja ima višegodišnje iskustvo u radu sa brojnim biznis profilima klijenata. 

APLIKACIJA ZA VOĐENJE ELEKTRONSKOG KUFA I KIFA

Aplikacija koja je pravo rješenje za Vas!

Motivisani svim Vašim pozivima i mailovima u kojima ste nas pitali da preporučimo neko rješenje koje postoji na tržištu, a služi za unos knjiga faktura, odlučili smo da sami pokušavamo da Vam pomognemo. Naša znanja iz domena finansijskog sektora smo udružili sa ljudima koji imaju sjajne programerske vještine, i kao rezultat smo dobili vlastitu aplikaciju za koju smo sigurni da će zadovoljiti Vaše potrebe za evidentiranjem faktura.

Odoo • Text and Image

O nama

Mi smo kompanija koja je za kratko vrijeme provedeno na tržištu uspjela da postane prepoznatljiva po svojoj pozitivnoj energiji, profesionalnom odnosu i želji da klijent iz naše kuće uvijek izađe nasmijan i zadovoljan.

Odoo • Text and Image