Webinar NOVI PRAG ZA PDV REGISTRACIJU, DIGITALNO PODNOŠENJE PDV PRIJAVA, NOVI TIPOVI DOKUMENATA U E-EVIDENCIJAMA I OSTALE PDV AKTUELNOSTI 16.01.2024.

Start Survey