NOVI PRAG ZA PDV REGISTRACIJU, DIGITALNO PODNOŠENJE PDV PRIJAVA, NOVI TIPOVI DOKUMENATA U E-EVIDENCIJAMA I OSTALE PDV AKTUELNOSTI

16.01.2024 10:00 - 16.01.2024 14:30


Opšti podaci


Pitanje za predavače