WEBINAR: „PDV AKTUELNOSTI SA POSEBNIM OSVRTOM NA PODNOŠENJE PDV PRIJAVA UZ UPOTREBU KVALIFIKOVANE ELEKTRONSKE POTVRDE I IZMJENE U NAČINU PODNOŠENJA E-KUF I E-KIF“

03.10.2023 10:00 - 03.10.2023 14:00


Opšti podaci


Pitanje za predavače