B4B - Vaš biznis, naša podrška, zajednički uspjeh

NAJAVLJUJEMO NOVI B4B WEBINAR

UTORAK, 03.10.2023. 10:00 - 14:00

Poštovane računovođe,

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da agencija B4B organizuje novi webinar na temu:

PDV AKTUELNOSTI SA POSEBNIM OSVRTOM NA PODNOŠENJE PDV PRIJAVA UZ UPOTREBU KVALIFIKOVANE ELEKTRONSKE POTVRDE I IZMJENE U NAČINU PODNOŠENJA E-KUF I E-KIF

U saradnji sa vrhunskim predavačima i demonstratorima iz ove oblasti, organizujemo webinar na kojem ćete se moći upoznati sa:

- svim pravnim i tehničkim aspektima obaveze podnošenja PDV I PDA prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde

- novim-dopunjenim Tehničkim uputstvom za dostavljanje E-KUF-a i E-KIF-a, kojim su uvedeni novi tipovi dokumenata i to 06, 07, 08 i 09:

- praktičnom demonstracijom podnošenja PDV prijave i njenog potpisivanja kvalifikovanom elektronskom potvrdom uživo na primjeru

- kako se registrovati kod UIO za nove elektronske usluge (koje dokumente i obrasce trebamo dostaviti i na koje adrese);

- kako nabaviti kvalifikovanu elektronsku potvrdu od UIO (koje dokumente i obrasce trebamo dostaviti i na koje adrese, kako platiti potvrdu i sl.)

- šta ako imamo kvalifikovanu elektronsku potvrdu izdanu od strane nekog drugog ovlaštenog tijela (koje nije UIO);

- potpuna prezentacija novog Korisničkog uputstva za elektronsko poslovanje sa UIO uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde („Službeni glasnik BiH“ broj: 40/23 od 05.06.2023. godine);

- Novim Pravilnikom o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u koji je objavljen u Službenom glasniku BiH broj:62/23 od 8.9.2023. godine, a stupio nasnagu 16.9.2023. godine, a prema kojem se doniranje hrane od strane poreskog obveznika smatra porezno priznatim rashodom uz zadržavanje prava na odbitak ulaznog PDV-a

- Kada možemo očekivati novi Zakon o PDV-u

- Rezultatima najavljene kontrolne aktivnosti koja se odnosi na povrat PDV-a:


Odoo • Text and Image
Odoo - Sample 1 for three columns

Edukacija

U domenu našeg rada su edukativne aktivnosti na promociji novih sadržaja. U sklopu naših seminara i webinara angažujemo najkompetetnije predavače i demonstratore iz ciljnih oblasti. Njihov zadatak je samo jedan - da svojim znanjem i iskustvom da prenesu kvalitetnu informaciju učesnicima edukacije. 

Odoo - Sample 2 for three columns

Consulting

Ukoliko imate nedoumice koje se tiču problema iz sfere finansijskog poslovanja, tu smo da Vam damo pravi savjet i provjerenu informaciju. Naš stručni tim je tu za Vas da Vam pruži podršku i otkloni sve Vaše dileme.

Odoo - Sample 2 for three columns

Knjigovodstvene usluge

B4B Vam nudi efikasne, pouzdane i savremene knjigovodstvene usluge, a sve sa ciljem neometanog razvoja Vašeg biznisa. Povjerite vođenje svojih poslovnih knjiga agenciji koja ima višegodišnje iskustvo u radu sa brojnim biznis profilima klijenata. 

APLIKACIJA ZA VOĐENJE ELEKTRONSKOG KUFA I KIFA

Aplikacija koja je pravo rješenje za Vas!

Motivisani svim Vašim pozivima i mailovima u kojima ste nas pitali da preporučimo neko rješenje koje postoji na tržištu, a služi za unos knjiga faktura, odlučili smo da sami pokušavamo da Vam pomognemo. Naša znanja iz domena finansijskog sektora smo udružili sa ljudima koji imaju sjajne programerske vještine, i kao rezultat smo dobili vlastitu aplikaciju za koju smo sigurni da će zadovoljiti Vaše potrebe za evidentiranjem faktura.

Odoo • Text and Image

O nama

Mi smo kompanija koja je za kratko vrijeme provedeno na tržištu uspjela da postane prepoznatljiva po svojoj pozitivnoj energiji, profesionalnom odnosu i želji da klijent iz naše kuće uvijek izađe nasmijan i zadovoljan.

Odoo • Text and Image