B4B - Vaš biznis, naša podrška, zajednički uspjeh

NAJAVLJUJEMO NOVI B4B WEBINAR

UTORAK, 16.01.2024. 10:00 - 14:30

Poštovane računovođe,

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da agencija B4B organizuje novi webinar na temu:

NOVI PRAG ZA PDV REGISTRACIJU, DIGITALNO PODNOŠENJE PDV PRIJAVA,  NOVI TIPOVI DOKUMENATA U E-EVIDENCIJAMA I OSTALE PDV AKTUELNOSTI

Tokom 2023. godine desilo se nekoliko značajnih izmjena u oblasti PDV-a, počevši od novog načina podnošenja poreskih prijava, uvođenja oslobađanja od plaćanja PDV-a za doniranu hranu, novih tipova dokumenata u e-Evidencijama, pa sve do povećanja praga za obavezan ulazak u sistem PDV-a. Zbog velikog interesovanja, u saradnji sa vrhunskim predavačima i demonstratorima iz ove oblasti, organizujemo webinar na kojem ćete se moći upoznati sa:

* POSLJEDICAMA POVEĆANJA PRAGA ZA PDV REGISTRACIJU u skladu sa novim Zakonom o izmjenama Zakona o PDV-u koji je objavljen u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 80/23 od 24.11.2023. godine a stupio je na snagu  2.12.2023.

* Stupanjem na snagu novog Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u (kojim je doniranje hrane pred istek roka trajanja oslobođeno od plaćanja PDV-a) i sa novim-dopunjenim Tehničkim uputstvom za dostavljanje E-KUF-a i E-KIF-a, kojim su uvedeni novi tipovi dokumenata i to 06, 07, 08 i 09

* Upoznajte se sa svim pravnim i tehničkim aspektima obaveze podnošenja PDV i PDA prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde, koja je stupilo na snagu od poreskog perioda jun 2023. godine za velike obveznike indirektnih poreza i obveznike domaće akcize, a od poreskog perioda januar 2024. godine je obavezno za sve PDV obveznike

* Osim svih neophodnih pravnih pretpostavki za podnošenje poreskih prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde, na webinaru ćemo imati demonstraciju podnošenja PDV prijave i njenog potpisivanja kvalifikovanom elektronskom potvrdom, uživo na primjeru

S obzirom na renome panelista koji će učestvovati u webinaru, nemamo sumnje da će Vam sve nedoumice po ovom pitanju biti uklonjene, a sva pitanja kvalitetno odgovorena. Ukažite nam Vaše povjerenje i mi garantujemo da Vam možemo obezbjediti sva potrebna znanja, jer nam je zadovoljstvo klijenta uvijek na prvom mjestu.

Odoo • Text and Image
Odoo - Sample 1 for three columns

Edukacija

U domenu našeg rada su edukativne aktivnosti na promociji novih sadržaja. U sklopu naših seminara i webinara angažujemo najkompetetnije predavače i demonstratore iz ciljnih oblasti. Njihov zadatak je samo jedan - da svojim znanjem i iskustvom da prenesu kvalitetnu informaciju učesnicima edukacije. 

Odoo - Sample 2 for three columns

Consulting

Ukoliko imate nedoumice koje se tiču problema iz sfere finansijskog poslovanja, tu smo da Vam damo pravi savjet i provjerenu informaciju. Naš stručni tim je tu za Vas da Vam pruži podršku i otkloni sve Vaše dileme.

Odoo - Sample 2 for three columns

Knjigovodstvene usluge

B4B Vam nudi efikasne, pouzdane i savremene knjigovodstvene usluge, a sve sa ciljem neometanog razvoja Vašeg biznisa. Povjerite vođenje svojih poslovnih knjiga agenciji koja ima višegodišnje iskustvo u radu sa brojnim biznis profilima klijenata. 

APLIKACIJA ZA VOĐENJE ELEKTRONSKOG KUFA I KIFA

Aplikacija koja je pravo rješenje za Vas!

Motivisani svim Vašim pozivima i mailovima u kojima ste nas pitali da preporučimo neko rješenje koje postoji na tržištu, a služi za unos knjiga faktura, odlučili smo da sami pokušavamo da Vam pomognemo. Naša znanja iz domena finansijskog sektora smo udružili sa ljudima koji imaju sjajne programerske vještine, i kao rezultat smo dobili vlastitu aplikaciju za koju smo sigurni da će zadovoljiti Vaše potrebe za evidentiranjem faktura.

Odoo • Text and Image

O nama

Mi smo kompanija koja je za kratko vrijeme provedeno na tržištu uspjela da postane prepoznatljiva po svojoj pozitivnoj energiji, profesionalnom odnosu i želji da klijent iz naše kuće uvijek izađe nasmijan i zadovoljan.

Odoo • Text and Image