ANALIZIRAMO PORESKE I CARINSKE AKTUELNOSTI! NE PROPUSTITE PRILIKU DA SAZNATE PRAVE INFORMACIJE!!! 
SAMO NA B4B WEBINARU 23.11.2022.

Ukažite nam Vaše povjerenje, a mi ćemo Vam uzvratiti kvalitetnim panelom koji će riješiti sve Vaše nedoumice vezane za ovu oblast

Odoo • A picture with a caption
REZERVIŠITE VAŠE MJESTO ŠTO PRIJE, JER JE BROJ PRIJAVA NA WEBINAR OGRANIČEN NA 250

Cijena kotizacije

Broj mjesta je ograničen na 250 po webinaru, zato  rezervišite Vaše mjesto već danas. Cijena kotizacije zavisi od datuma uplate, a u skladu sa tabelom:


DATUM UPLATE KOTIZACIJE CIJENA KOTIZACIJE
RANE PRIJAVE 31.10. - 16.11. 110 KM (PDV uključen)
REDOVNA CIJENA 17.11. - 22.11. 120 KM (PDV uključen)

Zašto naš webinar?

Na webinaru ćete saznati:

Naši predavači će na webinaru obraditi trenutno najaktuelnije teme iz oblasti PDV-a i carine u BiH koje se odnose na:

1. Novo Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa UIO uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde:

-ko i kako može nabaviti kvalifikovanu elektronsku potvrdu koju izdaje UIO,

-kome se dostavlja ugovor o korištenju elektronskog poslovanja sa UIO,

-ko je zastupnik za regulisanje ePoslovanja sa UIO, a ko je samo zastupnik,

-kako se popunjava prijava za zastupnika i kome se dostavlja,

-koliko košta nabavka kvalifikovane elektronske potvrde,

-od koga se ona može nabaviti itd.;


2. Primjenu novog Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u sa konkretnim primjerima iz prakse:

2.1. novi način oporezivanja građevinskih objekata,

-uporedni prikaz starih i novih pravila oporezivanja građevinskih objekata,

-oporezivanje objekata u svim fazama izgradnje,

-oporezivanja završenih i još nekorištenih objekata,

-oporezivanje završenih, a korištenih objekata,

-dokazna dokumentacija o početku korištenja objekta,

-postupanje za promete izvršene prije ovih izmjena,

-aktivnosti UIO u vezi sa dostavljenim popisnim listama nezavršenih građevinskih objekata,

2.2. novi način podnošenja PDV prijave:

-rokovi i obaveze velikih obveznika indirektnih poreza,

-rokovi i obaveze ostalih PDV obveznika.

2.3.novo Uputstvo za popunjavanje PDV prijave:

-popunjavanje svih polja PDV prijave

-evidentiranje avansnih faktura,

-evidentiranje reeksporta dobara,

-iskazivanje podataka u svim poljima PDV prijave u decimalnim iznosima,

-kako i da li treba izmijeniti podnesenu PDV prijavu u kojoj su podaci iskazani u cijelim brojevima itd.

2.4. ispravno popunjavanje polja krajnje potrošnje u PDV prijavi kroz primjere:

-popunjavanje krajnje potrošnje kod prometa dobara,

-popunjavanje krajnje potrošnje kod prometa usluga,

-popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju primljenih ino usluga koje se oporezuju u BiH,

-popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju pruženih ino usluga koje se oporezuju u BiH,

-popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju retroaktivne registracije za PDV,

-popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju deregistracije,

-popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju manjka dobara,

-popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju ispravke odbitka ulaznog PDV-a za opremu i objekte,

-popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju nabavki koje se finansiraju iz IPA fondova,

-popunjavanje krajnje potrošnje kod isporuke dobara stranim fizičkim licima (PDV SL 2 obrasci),

-krajnja potrošnja poslovne jedinice,

-kako ispraviti grešku u PDV prijavi ako se pogrešno iskaže krajnja potrošnja itd..

2.5. oslobađanja od obračuna PDV-a kod prometa dobara/usluga u slobodne zone u BiH;

-ko su korisnici slobodnih zona u BiH,

-oslobađanje od plaćanja PDV-a (nulta stopa),

-koje isporuke dobara/usluga su oslobođeni od obračuna PDV-a,

-uslovi za oslobađanje od obračuna PDV-a kod isporuka dobara,

-uslovi za oslobađanje od obračuna PDV-a kod isporuka usluga,

-isporuke koje se i dalje oporezuju PDV-om,

-koji dokumenti su potrebni obvezniku da bi isporuke dobara/usluga u slobodnu zonu bile oslobođene od obračuna PDV-a itd.

2.6. novi način oporezivanja prevoza koji vrše strani prevoznici putnika:

-ko je obveznik PDV-a u slučaju prevoza kroz/u BiH,

-kako se utvrđuje poreska osnovica,

-najniža osnovica za PDV na usluge prevoza putnika;

-u kom roku i kako se plaća utvrđena poreska obaveza,

-obaveze stranih prevoznika koji imaju u BiH poreskog punomoćnika,

-obaveze stranih prevoznika koji u BiH nemaju poreskog punomoćnika,

-kako se popunjava krajnja potrošnja za prevoz izvršen kroz/u BiH,

-propisani obrasci i procedure na granici itd..


3. Prava i obaveze obveznika u postupcima kontrola indirektnih poreza:

-pravo obveznika na prigovor na sačinjeni Zapisnik o poreskom nadzoru/kontroli,

-pravo obveznika na žalbu pred prvostepenim i drugostepenim organom UIO,

-pravo obveznika na pristup informacijama (podacima) sa kojima raspolaže UIO,

-pravo obveznika na izuzeće službenog lica iz postupka izvršenja kontrole,

-pravo obveznika na učešće u usmenim raspravama,

-pravo obveznika na prekid postupka kontrole i odgodu kontrole,

-pravo obveznika da mu se omogući dovoljno vremena da ažurira poslovne knjige,

-ostala elementarna načela i procesna prava obveznika u postupku poreskog nadzora/kontrole itd..


4. najaktuelnija carinska pitanja iz oblasti porijekla robe:

-pojednostavljeni postupak dokazivanja porijekla robe,

-dodjela carinskih ovlaštenja,

-razlika izmedu ovlaštenih i odobrenih izvoznika,

-polaganje ispita iz oblasti porijekla,

-odgovorne osobe,

-obaveze ovlaštenih izvoznika,

-šta su nova pravila o porijeklu i uporedan prikaz pravila,

-PEM konvencija,

-cjelovitost,

-dobijeno u potpunosti,

-kumulacija porijekla,

-dodana vrijednost,

-kumulacija i lista obrada,

-nedovoljni postupci obrade ili prerade,

-šta izvoznici dobijaju primjenom novih prelaznih pravila itd

Naši predavači su zaposleni u Sektoru za poreze i Sektoru za carine Uprave za indirektno oporezivanje, a na webinaru će govoriti o novom načinu podnošenja PDV prijava i nabavci kvalifikovane elektronske potvrde koju izdaje UIO, a koja je preduslov za elektronsko podnošenje i potpisivanje PDV prijava, koje vrlo brzo očekuje velike obveznike indirektnih poreza. Kroz veliki broj praktičnih primjera naši predavači će detaljno objasniti pravilnu i potpunu primjenu novog Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, novog Uputstva o popunjavanju PDV prijave i šta to sve poreski obveznici u BiH moraju uraditi da bi pravilno ispoštovali obaveze koje su nametnute novim Pravilnikom. Saznajte iz prve ruke šta da uradite ako ste već podnijeli PDV prijavu, a podatke u njoj niste prikazali u iznosima zaokruženim na dvije decimale. Na webinaru će se govoriti i o budućim aktivnostima koje Uprava za indirektno oporezivanje namjerava provoditi kod obveznika koji su dostavili popisne liste svojih nezavršenih građevinskih objekata.

Predavači iz UIO na webinaru govore i o pravima koja poreski obveznik ima prije ili u toku postupka kontrole. Budući da se veoma često u stvarnosti samo spominju obaveze poreskih obveznika, ovaj webinar je prava prilika da se poreski obveznici i njihove računovođe upoznaju sa svojim pravima koja imaju u trenutku kada im se poreski inspektor najavi u kontrolu, kao i pravima koja obveznik ima nakon što inspektor završi kontrolu i izradi zapisnik o kontroli ili rješenje o razrezu. U ovom dijelu naši predavači će prezentovati i uslove i način na koji obveznik, ako je nezadovoljan inspektorom, može tražiti njegovu zamjenu i izuzeće iz postupka kontrole.

Pravilno primjeniti odredbe koje se odnose na porijeklo robe može biti veoma izazovan i zahtjevan posao. Stoga će vam naši predavači uz konkretne primjere pojasniti kako da primjenite propisana pravila o porjeklu robe, kako da dobijete carinska ovlaštenja i koje su vam obaveze nakon što postanete ovlašteni izvoznik, obaveze za polaganje ispita iz oblasti porijekla itd.

Ovaj webinar je odlična prilika da se sa ovim i mnogim drugim pitanjima na vrijeme i potpuno upoznate od strane naših predavača koji su stručnjaci Uprave za indirektno oporezivanje. Pozivamo vas da se prijavite na naš webinar jer će vam naši predavači zasigurno razriješiti nedoumice i pomoći da izbjegnete probleme sa poreskim i carinskim inspekcijama.

KORACI KA ISPRAVNOJ REGISTRACIJI I UČEŠĆU NA WEBINARU

Odoo - Sample 3 for three columns

1.KORAK - ONLINE REGISTRACIJA

Da biste postali učesnik našeg webinara, neophodno je da prvo popunite obrazac za registraciju do kog se dolazi klikom na dugme ispod. Molimo Vas da ispravno popunite sva polja a posebno budite pažljivi sa mail adresom jer Vam na istu šaljemo mailove iz koraka 3 i 4. Svakako iskoristite Vašu priliku da postavite pitanje nekom od naših panelista.

Registruj se za webinar
  Molimo Vas još jednom da dobro provjerite e-mail adresu koju ste naveli prilikom registracije, jer će ta adresa biti korištena za korespodenciju sa Vama.
Odoo - Sample 1 for three columns

2.KORAK - UPLATA KOTIZACIJE

Nakon što ste se registrovali, potrebno je izvršiti uplatu kotizacije. Uplata se vrši standardnim prenosom sredstava, u skladu sa instrukcijama:

Uplatilac:  ime/naziv lica koje vrši uplatu,  i kontakt telefon

Svrha uplate:  ime i prezime i email učesnika

Primalac: B4B, Dositejeva 2, Laktaši

Račun primaoca: 5672532500048660, kod ATOS BANK a.d. Banjaluka

KM: Iznos kotizacije prema datumu uplate

Odoo - Sample 2 for three columns

3.KORAK - PREUZIMANJE UPUTSTVA

Za održavanje webinara koristi se Zoom platforma. Kako biste nesmetano pratili webinar molimo Vas da stvorite tehničke pretpostavke za prisustvo.

Ukoliko nemate iskustva sa ovom aplikacijom, potrebno je da preuzmete uputstvo za korištenje klikom na ikonicu

Odoo - Sample 3 for three columns

4.KORAK - MAIL SA LINKOM ZA WEBINAR

U srijedu 23.11., do 09:00, svi registrovani korisnici sa plaćenom kotizacijom će dobiti pristupne parametre za webinar. Napominjemo da se link sa istog email naloga može aktivirati samo sa jednog uređaja. Ovo u praksi znači da ako više osoba pokuša da iskoristi isti link koji je stigao samo jednom korisniku, prolaz do webinara dobija samo onaj koji prvi klikne i "potroši" taj link.

NAŠI PANELISTI

Company team

Milena KNEŽEVIĆ

Diplomirani politolog, stručni savjetnik na poslovima porijekla robe u UIO - Sektoru za carine. Ima 24 godine radnog iskustva u oblasti carina. Radila nekoliko godina, pored redovnih poslova i kao predavač u školi organizovanoj za carinske službenike. 

Company team

Sedin MEŠINOVIĆ

Dipl. pravnik sa širokim poznavanjem formalno - pravnih okvira u kojima funkcioniše UIO BiH. U ovom trenutku radi na poziciji šefa Odsjeka za reviziju i kontrolu Sektora za poreze, Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Company team

dr Milica VIDOVIĆ

Zaposlena u UIO na poziciji šefa Odsjeka za obradu poreskih prijava. Doktor ekonomskih nauka i predavač na visokoškolskim ustanovama. Autor više naučnih radova iz oblasti ekonomije, te učesnik brojnih konferencija.

Satnica webinara:

10:00      Uvodna riječ i predstavljanje panelista 

10:10 NAJAKTUELNIJA CARINSKA PITANJA IZ OBLASTI PORIJEKLA ROBE

12:00      Pauza 

12:30    NOVO KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE SA UIO UZ UPOTREBU KVALIFIKOVANE ELEKTRONSKE POTVRDE

13:00 PRIMJENA NOVOG PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O PDV-U SA KONKRETNIM PRIMJERIMA IZ PRAKSE

14:00     PRAVA I OBAVEZE OBVEZNIKA U POSTUPCIMA KONTROLA INDIREKTNIH POREZA

15:00       Završna riječ i zatvaranje webinara 


Odoo • Text and Image

ŠTA DOBIJATE UČEŠĆEM?

 

Prava obveznika u inspekcijskom postupku UIO

Predavači iz UIO na webinaru govore i o pravima koja poreski obveznik ima prije ili u toku postupka kontrole. Budući da se veoma često u stvarnosti samo spominju obaveze poreskih obveznika, ovaj webinar je prava prilika da se poreski obveznici i njihove računovođe upoznaju

sa svojim pravima koja imaju u trenutku kada im se poreski inspektor najavi u kontrolu, kao i pravima koja obveznik ima nakon što inspektor završi kontrolu i izradi zapisnik o kontroli ili rješenje o razrezu. U ovom dijelu naši predavači će prezentovati i uslove i način na koji obveznik,

ako je nezadovoljan inspektorom, može tražiti njegovu zamjenu i izuzeće iz postupka kontrole.

Primjena novog pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u

Kroz veliki broj praktičnih primjera naši predavači će detaljno objasniti pravilnu i potpunu primjenu novog Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, novog Uputstva o popunjavanju PDV prijave i šta to sve poreski obveznici u BiH moraju uraditi da bi pravilno ispoštovali obaveze koje

su nametnute novim Pravilnikom. Saznajte iz prve ruke šta da uradite ako ste već podnijeli PDV prijavu, a podatke u njoj niste prikazali u iznosima zaokruženim na dvije decimale. Na webinaru će se govoriti i o budućim aktivnostima koje Uprava za indirektno oporezivanje namjerava provoditi kod obveznika koji su dostavili popisne liste svojih nezavršenih građevinskih objekata.

Potrebna znanja iz oblasti porijekla roba

Pravilno primjeniti odredbe koje se odnose na porjeklo robe može biti veoma izazovan i zahtjevan posao. Stoga će vam naši predavači uz konkretne primjere pojasniti kako da primjenite propisana pravila o porjeklu robe, kako da dobijete carinska ovlaštenja i koje su vam obaveze nakon što postanete ovlašteni izvoznik, obaveze za polaganje ispita iz oblasti porjekla itd.


 

Komunikaciju sa panelistima

Učesnicima će biti omogućena pisana, audio i video komunikacija sa panelistima, koji će biti spremni da daju najbolje odgovore

Pristup bazi znanja

Svi koji se prijave na seminar će dobiti korisničke materijale koji se sastoje od odgovora na sva dospjela pitanja, kao i eventualne prezentacije panelista.

Dodatne sadržaje iz drugih oblasti

Panel će dijelom donijeti i nove informacije o širem spektru aktivnosti unutar sistema indirektnog oporezivanja.

Cijena kotizacije

Broj mjesta je ograničen na 250 po webinaru, zato  rezervišite Vaše mjesto već danas. Cijena kotizacije zavisi od datuma uplate, a u skladu sa tabelom:DATUM UPLATE CIJENA SA PDV
RANA PRIJAVA 31.10. - 16.11. 110 KM
REDOVNA CIJENA 17.11. - 22.11. 120 KM

Instrukcije za plaćanje

 

Uplatilac: unesite ime fizičkog ili pravnog lica koje vrši uplatu, poželjno je unijeti i kontakt telefon

Svrha uplate: upišite ime i prezime učesnika, njegovu email adresu na koju će dobiti link za pristup webinaru, i napomenu "Webinar kotizacija"

Primalac: B4B, Dositejeva 2, Laktaši

Račun primaoca: 5672532500048660,kod ATOS BANK a.d. Banjaluka

KM: Iznos kotizacije, u skladu sa datumom uplate i tabelom na lijevoj strani

Info: