ODLUČILI SMO  DA RIJEŠIMO SVE NEDOUMICE VEZANE ZA POSTOJEĆI ZAKON O PDV-U!!!SAMO NA B4B WEBINARU 30.11.2021.

Ukažite nam Vaše povjerenje, a mi ćemo Vam uzvratiti kvalitetnim panelom koji će riješiti sve Vaše nedoumice vezane za ovu oblast

Odoo • A picture with a caption
REZERVIŠITE VAŠE MJESTO ŠTO PRIJE, JER JE BROJ PRIJAVA NA WEBINAR OGRANIČEN NA 250

Cijena kotizacije

Broj mjesta je ograničen na 250 po webinaru, zato  rezervišite Vaše mjesto već danas. Cijena kotizacije zavisi od datuma uplate, a u skladu sa tabelom:


DATUM UPLATE KOTIZACIJE CIJENA KOTIZACIJE
RANE PRIJAVE 04.11. - 24.11. 89 KM
REDOVNA CIJENA 25.11. - 30.11. 99 KM

KORACI KA ISPRAVNOJ REGISTRACIJI I UČEŠĆU NA WEBINARU

Odoo - Sample 3 for three columns

1.KORAK - ONLINE REGISTRACIJA

Da biste postali učesnik našeg webinara, neophodno je da prvo popunite obrazac za registraciju do kog se dolazi klikom na dugme ispod. Molimo Vas da ispravno popunite sva polja a posebno budite pažljivi sa mail adresom jer Vam na istu šaljemo mailove iz koraka 3 i 4. Svakako iskoristite Vašu priliku da postavite pitanje nekom od naših panelista.

Registruj se za webinar
  Molimo Vas još jednom da dobro provjerite e-mail adresu koju ste naveli prilikom registracije, jer će ta adresa biti korištena za korespodenciju sa Vama.
Odoo - Sample 1 for three columns

2.KORAK - UPLATA KOTIZACIJE

Nakon što ste se registrovali, potrebno je izvršiti uplatu kotizacije. Uplata se vrši standardnim prenosom sredstava, u skladu sa instrukcijama:

Uplatilac:  ime/naziv lica koje vrši uplatu,  i kontakt telefon

Svrha uplate:  ime i prezime i email učesnika

Primalac: B4B, Dositejeva 2, Laktaši

Račun primaoca: 5672532500048660, kod Sberbank a.d. Banjaluka

KM: Iznos kotizacije prema datumu uplate

Odoo - Sample 2 for three columns

3.KORAK - PREUZIMANJE UPUTSTVA

Za održavanje webinara koristi se Zoom platforma. Kako biste nesmetano pratili webinar molimo Vas da stvorite tehničke pretpostavke za prisustvo.

Ukoliko nemate iskustva sa ovom aplikacijom, potrebno je da preuzmete uputstvo za korištenje klikom na ikonicu

Odoo - Sample 3 for three columns

4.KORAK - MAIL SA LINKOM ZA WEBINAR

U utorak 30.11., do 09:00, svi registrovani korisnici sa plaćenom kotizacijom će dobiti pristupne parametre za webinar. Napominjemo da se link sa istog email naloga može aktivirati samo sa jednog uređaja. Ovo u praksi znači da ako više osoba pokuša da iskoristi isti link koji je stigao samo jednom korisniku, prolaz do webinara dobija samo onaj koji prvi klikne i "potroši" taj link.

Zašto naš webinar?

Na ovom webinaru biće razmotrena aktuelna pitanja vezana za postojeći zakon o PDV-u i situacije sa kojim obaveznici imaju nedoumice. Seminar je namijenjen računovodstvenim radnicima, knjigovođama, revizorima, vlasnicima preduzeća, privatnicima, direktorima, pravnicima i ostalim poreskim obaveznicima.

Imajući u vidu aktuelnost i značaj pravilne primjene Zakona o porezu na dodatnu vrijednost angažovali smo stručnjake iz Uprave za indirektno oporezivanje da nam detaljno objasne kako ispravno postupiti u pojedinim slučajevima, tj. da li smo dužni obračunati izlazni PDV i imamo li pravo na odbitak ulaznog PDV-a, šta je krajnja potrošnja i kako se evidentira, kako pravilno popuniti sva polja PDV prijave, kako ispraviti grešku i kako prijaviti i platiti PDV te da nam ukažu na trenutnu praksu UIO kao i sudsku praksu u pojedinim spornim situacijama.

Sva vaša pitanja možete postaviti našim predavačima u realnom vremenu tokom samog webinara, a možete ih i unaprijed poslati nama kako bismo ih delegirali predavačima. Webinar možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima (računarima, tabletima, mobilnim telefonima).

Predavači će u okviru tema obraditi sljedeće:

-potpuna i ispravna primjena člana 7. stav 2) Zakona o PDV-u i člana 15. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u kod prenosa poslovne imovine ili dijela imovine (šta sve obveznik mora ispuniti da taj prenos ne bude oporeziv PDV-om);

- pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku putničkih automobila-načini, pravila i preporuke za poreske obveznike sa primjerima slučajeva u kojim imaju pravo na odbitak i u kojim nemaju pravo na odbitak;

- PDV tretman kod prometa novosagrađenog građevinskog objekta (primjeri sa i bez građevinske dozvole, promet nedovršenog objekta, prodaja objekta koji je nedovršen ispod cijene koštanja-da li je potrebno ispraviti odbitak ulaznog PDV-a i sl.);

-uslovi za odbitak PDV-a kod nabavke novosagrađenog građevinskog objekta namijenjenog za dalju upotrebu, prodaju, izdavanje i sl.;

-pružene i primljene ino usluge (primjeri kada je obveznik u BIH dužan obračunati PDV-a, a kada nije i koji su uslovi neophodni da bi obveznik bio oslobođen obračuna PDV-a za pruženu uslugu ino licu);

-ispravka odbitka ulaznog PDV-a za nabavku opreme i građevinskih objekata (kad je obveznik dužan izvršiti ispravku odbitka ulaznog PDV-a, pod kojim uslovima, za koji iznos i u kojem poreskom periodu se radi ispravka);

- primljeni i dati avansi sa aspekta obračuna PDV-a;

- odbitak ulaznog PDV-a kod nabavke dobara koji se poklanjaju (vrijednost poklona, mogućnost prodaje po nabavnoj cijeni, anuliranje PDV-a);

- dati popusti i rabati u sistemu PDV-a;

- posebna šema u građevinarstvu (uslovi, pravila i obaveze obveznika kod primjene posebne šeme u građevinarstvu);

- obračun PDV-a u slučaju manjkova, otpisa i uništavanja zaliha;

-mogućnosti za odgađanje postupka kontrole u trenutku kada inspektor najavi kontrolu poreskom obvezniku;

-prigovor na zapisnik o kontroli (kako podnijeti, šta priložiti i u kom roku);

-žalba na rješenje (kako podnijeti, šta priložiti i u kom roku);

-obaveze po prekršajnim nalozima izdatim po osnovu rješenja inspektora UIO (sudsko odlučivanje ili plaćanje kazne i prihvatanje odgovornosti).

-Šta je krajnja potrošnja;

-Kako pravilno popuniti PDV prijavu;

-Kakva su upozorenja prilikom popunjavanja PDV prijave;

-Ko i kako vrši kontrolu krajnje potrošnje;

-Sankcije za poreske obveznike koji pogrešno popune krajnju potrošnju;

-Praktični primjeri popunjavanja krajnje potrošnje u PDV prijavi;

-Kako ispraviti grešku, ako se pogrešno popuni krajnja potrošnja.

- kako ispravno popuniti krajnju potrošnju u PDV prijavi ;

- posljedice neispravnog popunjavanja podataka o krajnjoj potrošnji u PDV prijavi;

- evidentiranje kroz PDV prijavu i u eKif i eKuf;

- krajnja potrošnja kod avansa i sl.

- Rokovi za podnošenje PDV prijava;

- Rokovi za plaćanje obaveza po PDV prijavama;

- Način i upute za plaćanje obaveza po PDV prijavama;

- Posljedice neblagovremenog plaćanja obaveza po PDV prijavi;

- Posljedice kašnjenja i nepodnošenja PDV prijava;

- Razrez PDV-a po službenoj dužnosti;

- Razlike između PDV prijave u kojoj je iskazan poreski kredit i zahtjevani povrat PDV-a;

- Namirenje obaveza koje se vode na poreskoj kartici iz poreskog kredita i zahtjevanog povrata;

- Podnošenje izmijenjenih ili dopunskih PDV prijava.

Odoo • Text and Image

NAŠI PANELISTI

Company team

Muharem MAŠINOVIĆ

Dipl. ekonomista  sa dugogodišnjim iskustvom u radu u UIO BIH. gdje je dugo vremena obavljao funkciju šefa Grupe za Reviziju i kontrolu u sjedištu UIO u Banjaluci. Trenutno obavlja funkciju pomoćnika direktora UIO na mjestu šefa Sektora za poreze.

Company team

Sedin MEŠINOVIĆ

Dipl. pravnik sa širokim poznavanjem pravnih okvira u kojima funkcioniše UIO BiH. U ovom trenutku radi na poziciji šefa Odsjeka za reviziju i kontrolu Sektora za poreze, Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Company team

mr Milica VIDOVIĆ

Zaposlena u UIO na poziciji šefa Odsjeka za obradu poreskih prijava. Magistar ekonomskih nauka i doktorant na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci. Autor više naučnih radova iz oblasti ekonomije, te učesnik brojnih konferencija.

Satnica webinara:

10:00 - Uvodna riječ i predstavljanje panelista 

10:15 - Webinar I DIO

12:00 - Pauza 

12:30 - Webinar II DIO

14:00 - Završna riječ i zatvaranje webinara 


Odoo • Text and Image

ŠTA DOBIJATE UČEŠĆEM?

 

Informacije o najčešćim  pitanjima vezanim za aktuelni Zakon o PDV-u

Eksperti iz UIO će dati pojašnjenja o tome koja su to najčešće postavljana pitanja od strane poreskih obveznika i koje su to teme koje najviše muče obveznike.

Postupanje poreskih inspektora kod određivanja PDV tretmana pojedinih transakcija

Naši panelisti su pripremili iscrpna izlaganja po ovom pitanju, jer ste to od nas tražili u vašim porukama.

Prijavljivanje krajnje potrošnje u prijavi

Jedna od tema koja stvara najviše nedoumica kod obveznika indirektnih poreza...Spremni smo da otklonimo sve sumnje u ovaj proces i naši panelisti će ovoj temi dati poseban značaj.


 

Komunikaciju sa panelistima

Učesnicima će biti omogućena pisana, audio i video komunikacija sa panelistima, koji će biti spremni da daju najbolje odgovore

Pristup bazi znanja

Svi koji se prijave na seminar će dobiti korisničke materijale koji se sastoje od odgovora na sva dospjela pitanja, kao i eventualne prezentacije panelista.

Dodatne sadržaje iz drugih oblasti

Panel će dijelom donijeti i nove informacije o širem spektru aktivnosti unutar sistema indirektnog oporezivanja.

Specijalna ponuda za sve učesnike!!!

Svi učesnici našeg interaktivnog webinara, dobijaju popust od 20%  za kupovinu naše web aplikacije za unos KUF-a i KIF-a. Naša web aplikacija Vam nudi jednostavan način evidencije i automatsko kreiranje fajlova za podnošenje prema UIO.

Lako, pouzdano i brzo riješite sve svoje obaveze prema podnošenju elektronskih fajlova KUF-a i KIF-a, te izbjegnite nepotrebne kazne.

Odoo • Text and Image

Cijena kotizacije

Broj mjesta je ograničen na 250 po webinaru, zato  rezervišite Vaše mjesto već danas. Cijena kotizacije zavisi od datuma uplate, a u skladu sa tabelom:DATUM UPLATE CIJENA
RANA PRIJAVA 04.11. - 24.11. 89 KM
REDOVNA CIJENA 25.11. - 30.11. 99 KM

Instrukcije za plaćanje

 

Uplatilac: unesite ime fizičkog ili pravnog lica koje vrši uplatu, poželjno je unijeti i kontakt telefon

Svrha uplate: upišite ime i prezime učesnika, njegovu email adresu na koju će dobiti link za pristup webinaru, i napomenu "Webinar kotizacija"

Primalac: B4B, Dositejeva 2, Laktaši

Račun primaoca: 5672532500048660, kod Sberbank a.d. Banjaluka

KM: Iznos kotizacije, u skladu sa datumom uplate i tabelom na lijevoj strani

Info: