SAMO NA B4B WEBINARU - OKUPILI SMO ESKPERTSKI TIM PANELISTA KOJI SU UČESTVOVALI U IZRADI IZMJENA ZAKONA O PDV-U

Ukažite nam Vaše povjerenje, a mi ćemo Vam uzvratiti kvalitetnim panelom koji će riješiti sve Vaše nedoumice vezane za ovu oblast

Odoo • A picture with a caption
REZERVIŠITE VAŠE MJESTO ŠTO PRIJE, JER JE BROJ PRIJAVA NA WEBINAR OGRANIČEN NA 250

Cijena kotizacije

Broj mjesta je ograničen na 250 po webinaru, zato  rezervišite Vaše mjesto već danas. Cijena kotizacije zavisi od datuma uplate, a u skladu sa tabelom:


DATUM UPLATE KOTIZACIJE CIJENA KOTIZACIJE
RANE PRIJAVE 19.10. - 25.10. 89 KM
REDOVNA CIJENA 26.10. - 27.10. 99 KM

KORACI KA ISPRAVNOJ REGISTRACIJI I UČEŠĆU NA WEBINARU

Odoo - Sample 3 for three columns

1.KORAK - ONLINE REGISTRACIJA

Da biste postali učesnik našeg webinara, neophodno je da prvo popunite obrazac za registraciju do kog se dolazi klikom na dugme ispod,  sa terminom na koji želite da se prijavite. Molimo Vas da ispravno popunite sva polja a posebno budite pažljivi sa mail adresom jer Vam na istu šaljemo mailove iz koraka 3 i 4. Svakako iskoristite Vašu priliku da postavite pitanje nekom od naših panelista.

Registruj se za 28.10.
  Molimo Vas još jednom da dobro provjerite e-mail adresu koju ste naveli prilikom registracije, jer će ta adresa biti korištena za korespodenciju sa Vama.
Odoo - Sample 1 for three columns

2.KORAK - UPLATA KOTIZACIJE

Nakon što ste se registrovali, potrebno je izvršiti uplatu kotizacije. Uplata se vrši standardnim prenosom sredstava, u skladu sa instrukcijama:

Uplatilac:  ime/naziv lica koje vrši uplatu,  i kontakt telefon

Svrha uplate:  ime i prezime i email učesnika

Primalac: B4B, Dositejeva 2, Laktaši

Račun primaoca: 5672532500048660, kod Sberbank a.d. Banjaluka

KM: Iznos kotizacije prema datumu uplate

Odoo - Sample 2 for three columns

3.KORAK - PREUZIMANJE UPUTSTVA

Za održavanje webinara koristi se Zoom platforma. Kako biste nesmetano pratili webinar molimo Vas da stvorite tehničke pretpostavke za prisustvo.

Ukoliko nemate iskustva sa ovom aplikacijom, potrebno je da preuzmete uputstvo za korištenje klikom na ikonicu

Odoo - Sample 3 for three columns

4.KORAK - MAIL SA LINKOM ZA WEBINAR

U četvrtak 21.10. ili u četvrtak 28.10., u zavisnosti od izabranog termina, do 09:00, svi registrovani korisnici sa plaćenom kotizacijom će dobiti pristupne parametre za webinar. Napominjemo da se link sa istog email naloga može aktivirati samo sa jednog uređaja. Ovo u praksi znači da ako više osoba pokuša da iskoristi isti link koji je stigao samo jednom korisniku, prolaz do webinara dobija samo onaj koji prvi klikne i "potroši" taj link.

Zašto naš webinar?

Zakon o porezu na dodatnu vrijednost je donesen davne 2005. godine. U svojoj primjeni od 01.01.2006. godine do danas pretrpio je veoma mali broj manjih izmjena uz istovremeno veliki broj žalbenih i sudskih postupaka uzrokovanih različitim tumačenjima njegovih odredbi. U proteklom periodu od strane raznih udruženja i organizacija je pokretano više inicijativa za izmjenu važećeg Zakona o porezu na dodatnu vrijednost. Imajući u vidu zahtjeve i prijedloge iskazane kroz prethodno navedene inicijative, te prisutnost i drugih razloga koje je UIO u upravnim i drugim postupcima uočila i na koje je u žalbenim i sudskim postupcima ukazano, uočena je potreba značajnog broja izmjena odredaba sadašnjeg zakona, te je sve navedeno dovelo do toga da je u ovom slučaju bilo potrebno pristupiti izradi skroz novog Zakona porezu na dodatnu vrijednost.

Novi Zakon o porezu na dodatnu vrijednost donosi novi prag za obavezan ulazak u sistem PDV-a u iznosu od 75.000 KM, a zatim i novu proširenu definiciju poreskog obveznika, jasnije definisanje mjesta prometa usluga, promjene kod oslobađanja od obračuna PDV-a, promjene kod priznavanja prava na odbitak ulaznog PDV-a za izvoznike, prestanak obaveze dostavljanja obrasca D-PDV (dodatak uz PDV prijavu) i td.

Učesnicima će na webinaru biti predstavljene najznačajnije promjene koje donosi novi Zakon o porezu na dodatnu vrijednost, kao što su:

Nova definicija poreskog obveznika;

Nova pravila kod PDV registracije;

Nova evidenciona prijava;

Uvođenje instituta prenosa obaveze plaćanja (uvoz električne energije, ino usluge, postupak stečaja i sl.)

Preciziranje mjesta prometa usluga;

Oporezivanje nedovršenih i upotrebljavanih građevinskih objekata;

Ukidanje posebne šeme u građevinarstvu;

Novi poreski tretman prenosa poslovne imovine poreskog obveznika;

Poreski tretman međunarodnih ugovora i donacija;

Uslovi za oslobađanje od plaćanja PDV-a kod uvoza robe;

Promjene kod ispunjavanja uslova za oslobađanje od PDV-a kod izvoza dobara;

Nova pravila za utvrđivanje dozvoljenog rashoda;

Nova pravila za utvrđivanje rashoda robe sa isteklim rokom trajanja.

Imajući u vidu aktuelnost i značaj donošenja i primjene novog Zakona o porezu na dodatnu vrijednost angažovali smo stručnjake iz Uprave za indirektno oporezivanje da nam detaljno objasne nova pravila u načinu obračuna, prijavljivanja i plaćanja PDV-a koje nam donosi novi Zakon o porezu na dodatnu vrijednost.


Odoo • Text and Image

NAŠI PANELISTI

Company team

Muharem MAŠINOVIĆ

Dipl. ekonomista  sa dugogodišnjim iskustvom u radu u UIO BIH. gdje je dugo vremena obavljao funkciju šefa Grupe za Reviziju i kontrolu u sjedištu UIO u Banjaluci. Trenutno obavlja funkciju pomoćnika direktora UIO na mjestu šefa Sektora za poreze.

Company team

Sedin MEŠINOVIĆ

Dipl. pravnik sa širokim poznavanjem pravnih okvira u kojima funkcioniše UIO BiH. U ovom trenutku radi na poziciji šefa Odsjeka za reviziju i kontrolu Sektora za poreze, Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Company team

mr Milica VIDOVIĆ

Zaposlena u UIO na poziciji šefa Odsjeka za obradu poreskih prijava. Magistar ekonomskih nauka i doktorant na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci. Autor više naučnih radova iz oblasti ekonomije, te učesnik brojnih konferencija.

Company team

Vinko SKOKO

Posljednjih 18 mjeseci provodi na funkciji šefa Odsjeka za kontrolu velikih poreskih obveznika, Sektor za poreze, Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Osoba sa velikim iskustvom i poznavanjem poslovnih procesa UIO BiH.

Satnica webinara:

10:00 - Uvodna riječ i predstavljanje panelista 

10:10 - Kad se može očekivati i šta može donijeti novi Zakon o PDV-u 

- Kako poreski obveznici i računovođe mogu dati primjedbe na novi Zakon o PDV-u;

- Da li će doći do izmjene stope PDV-a;

- Koja je to nova definicija poreskog obveznika;

- Na koji način će se precizirati mjesto prometa usluga;

- Kako će se vršiti oporezivanje nedovršenih i upotrebljavanih građevinskih objekata;

- Kako će se vršiti oporezivanje prenosa poslovne imovine poreskog obveznika;

- Kakav će biti poreski tretman međunarodnih ugovora i donacija;

- Koji će biti uslovi za oslobađanje od plaćanja PDV-a kod uvoza robe;

- Koje promjene da očekuju obveznici kod ispunjavanja uslova za oslobađanje od PDV-a kod izvoza dobara;

- Koja su to nova pravila za utvrđivanje dozvoljenog rashoda;

- Koja su to nova pravila za utvrđivanje rashoda robe sa isteklim rokom trajanja;

- Koja su to nova pravila kod PDV registracije;

- Da li dolazi do promjena u dijelu priznavanja prava na odbitak ulaznog PDV-a.

12:00 - Pauza 

12:30 - Izmjene Zakona o PDV-u i uticaj na Vaše poslovanje 

- P ostoje li razlike u poreskom periodu za obračun PDV-a ;

- Postoje li razlike u roku za podnošenje PDV prijave i roku za plaćanje obaveze za PDV;

- Da li svi poreski obveznici (veliki i mali) imaju iste obaveze za podnošenje PDV prijave;

- Kakva će biti nova evidenciona prijava i ko su obveznici podnošenja evidencione prijave;

- Na koga će se odnositi institut prenosa obaveze plaćanja (uvoz električne energije, ino usluge, postupak stečaja i sl.);

- Kako će se oporezivati prometi koji po trenutno važećem Zakonu predstavljaju posebnu šemu u građevinarstvu;

- Obaveze obveznika PDV-a u trenutku kada novi Zakon o PDV-u stupi na snagu ;

- Kazne koje donosi novi Zakon o PDV-u.

14:00 - Završna riječ i zatvaranje webinara 


Odoo • Text and Image

ŠTA DOBIJATE UČEŠĆEM?

 

Informacije o nadolazećim izmjenama Zakona o PDV-u

Eksperti iz UIO će dati pojašnjenja o tome šta nas i kada očekuje kada su u pitanju izmjene ovog Zakona.

Shvatanje uticaja ovih izmjena na vaše poslovanje

Učešće na webinaru Vam garantuje da ćete imati jasnu sliku o tome koliko će najavljene izmjene donijeti promjena i u Vaše poslovanje.

Vrijeme za planiranje i prilagođavanje

Budite među prvima koji će doći do informacija o izmjenama i obezbjedite sebi dovoljno vremena da se adaptirate na novi Zakon, te da planirate poslovnu strategiju u skladu sa istima.


 

Komunikaciju sa panelistima

Učesnicima će biti omogućena pisana, audio i video komunikacija sa panelistima, koji će biti spremni da daju najbolje odgovore

Pristup bazi znanja

Svi koji se prijave na seminar će dobiti korisničke materijale koji se sastoje od odgovora na sva dospjela pitanja, kao i eventualne prezentacije panelista.

Dodatne sadržaje iz drugih oblasti

Panel će dijelom donijeti i nove informacije o širem spektru aktivnosti unutar sistema indirektnog oporezivanja.

Specijalna ponuda za sve učesnike!!!

Svi učesnici našeg interaktivnog webinara, dobijaju popust od 20%  za kupovinu naše web aplikacije za unos KUF-a i KIF-a. Naša web aplikacija Vam nudi jednostavan način evidencije i automatsko kreiranje fajlova za podnošenje prema UIO.

Lako, pouzdano i brzo riješite sve svoje obaveze prema podnošenju elektronskih fajlova KUF-a i KIF-a, te izbjegnite nepotrebne kazne.

Odoo • Text and Image

Cijena kotizacije

Broj mjesta je ograničen na 250 po webinaru, zato  rezervišite Vaše mjesto već danas. Cijena kotizacije zavisi od datuma uplate, a u skladu sa tabelom:DATUM UPLATE CIJENA
RANA PRIJAVA 19.10. - 25.10. 89 KM
REDOVNA CIJENA 26.10. - 27.10. 99 KM

Instrukcije za plaćanje

 

Uplatilac: unesite ime fizičkog ili pravnog lica koje vrši uplatu, poželjno je unijeti i kontakt telefon

Svrha uplate: upišite ime i prezime učesnika, njegovu email adresu na koju će dobiti link za pristup webinaru, i napomenu "Webinar kotizacija"

Primalac: B4B, Dositejeva 2, Laktaši

Račun primaoca: 5672532500048660, kod Sberbank a.d. Banjaluka

KM: Iznos kotizacije, u skladu sa datumom uplate i tabelom na lijevoj strani

Info: