ODLUČILI SMO  DA RIJEŠIMO SVE NEDOUMICE VEZANE ZA NOVI PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O PDV-U!!!SAMO NA B4B WEBINARU 04.08.2022.

Ukažite nam Vaše povjerenje, a mi ćemo Vam uzvratiti kvalitetnim panelom koji će riješiti sve Vaše nedoumice vezane za ovu oblast

Odoo • A picture with a caption
REZERVIŠITE VAŠE MJESTO ŠTO PRIJE, JER JE BROJ PRIJAVA NA WEBINAR OGRANIČEN NA 250

Cijena kotizacije

Broj mjesta je ograničen na 250 po webinaru, zato  rezervišite Vaše mjesto već danas. Cijena kotizacije zavisi od datuma uplate, a u skladu sa tabelom:


DATUM UPLATE KOTIZACIJE CIJENA KOTIZACIJE
RANE PRIJAVE 18.07. - 27.07. 99 KM (PDV uključen)
REDOVNA CIJENA 28.07. - 04.08. 119 KM (PDV uključen)

KORACI KA ISPRAVNOJ REGISTRACIJI I UČEŠĆU NA WEBINARU

Odoo - Sample 3 for three columns

1.KORAK - ONLINE REGISTRACIJA

Da biste postali učesnik našeg webinara, neophodno je da prvo popunite obrazac za registraciju do kog se dolazi klikom na dugme ispod. Molimo Vas da ispravno popunite sva polja a posebno budite pažljivi sa mail adresom jer Vam na istu šaljemo mailove iz koraka 3 i 4. Svakako iskoristite Vašu priliku da postavite pitanje nekom od naših panelista.

Registruj se za webinar
  Molimo Vas još jednom da dobro provjerite e-mail adresu koju ste naveli prilikom registracije, jer će ta adresa biti korištena za korespodenciju sa Vama.
Odoo - Sample 1 for three columns

2.KORAK - UPLATA KOTIZACIJE

Nakon što ste se registrovali, potrebno je izvršiti uplatu kotizacije. Uplata se vrši standardnim prenosom sredstava, u skladu sa instrukcijama:

Uplatilac:  ime/naziv lica koje vrši uplatu,  i kontakt telefon

Svrha uplate:  ime i prezime i email učesnika

Primalac: B4B, Dositejeva 2, Laktaši

Račun primaoca: 5672532500048660, kod ATOS BANK a.d. Banjaluka

KM: Iznos kotizacije prema datumu uplate

Odoo - Sample 2 for three columns

3.KORAK - PREUZIMANJE UPUTSTVA

Za održavanje webinara koristi se Zoom platforma. Kako biste nesmetano pratili webinar molimo Vas da stvorite tehničke pretpostavke za prisustvo.

Ukoliko nemate iskustva sa ovom aplikacijom, potrebno je da preuzmete uputstvo za korištenje klikom na ikonicu

Odoo - Sample 3 for three columns

4.KORAK - MAIL SA LINKOM ZA WEBINAR

U četvrtak 04.08., do 09:00, svi registrovani korisnici sa plaćenom kotizacijom će dobiti pristupne parametre za webinar. Napominjemo da se link sa istog email naloga može aktivirati samo sa jednog uređaja. Ovo u praksi znači da ako više osoba pokuša da iskoristi isti link koji je stigao samo jednom korisniku, prolaz do webinara dobija samo onaj koji prvi klikne i "potroši" taj link.

Zašto naš webinar?

Na webinaru ćete saznati:

1. KO, KAKO I KAD TREBA IZVRŠITI POPIS ZALIHA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA ČIJA JE IZGRADNJA U TOKU

 • Ko je dužan u skladu sa novim Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u da izvrši zaliha građevinskih objekata čija je izgradnja u toku (da li samo investitori koji grade za dalju prodaju ili svaki PDV obveznik koji ima građevinsku investiciju u toku bilo da je ona namjenjena daljoj prodaji ili za vlastite potrebe);

 • Da li postoji pripremljen obrazac za popis zaliha i koji je obavezan sadržaj popisne liste građevinskih objekata;

 • Da li se popisna lista zaliha građevinskih objekata dostavlja elektronski ili putem pošte ili može i lično;

 • Na koje adrese se dostavlja popisna lista zaliha;

 • U kom roku se treba dostaviti popisna lista zaliha;

 • Da li će UIO odmah u periodu vršenja popisa ili nakon popisa vršiti kontrolne aktivnosti;

 • Da li su predviđene kazne za PDV obveznike koji ne izvrše popis i popisnu listu ne dostave UIO u propisanom roku;

 • Šta sa izlaznim/ulaznim PDV-om u vezi sa građevinskim objektima u izgradnji koji je obračunat prije stupanja na snagu novog Pravilnika;

 • Primjena novog Pravilnika kroz primjere.

2. KAKO DA U SKLADU SA NOVIM UPUTSTVOM O POPUNJAVANJU PDV PRIJAVE ISPRAVNO POPUNITE SVA POLJA PDV PRIJAVE

 • Iskazivanje vrijednosti u PDV prijavi u iznosima zaokruženim na dvije decimale, umjesto na najniži cijeli broj;

 • Evidentiranje avansnih faktura u PDV prijavi;

 • Evidentiranje reeksporta;

 • Evidentiranje krajnje potrošnje kroz primjere (krajnja potrošnja u/iz poslovne jedinice, krajnja potrošnja u slučaju srazmjernog odbitka i sl.);

 • Primjeri popunjavanja PDV prijave u slučaju usluga povezanih sa izvozom/uvozom;

 • Šta u slučaju pogrešno popunjene PDV prijave, koje su posljedice i kako se greška može ispraviti;

 • Kako iskazati vrijednosti u D-PDV obrascu;

 • Poređenje podataka iz PDV prijave, eKUF-a, eKIF-a i obrazca D-PDV.

3. KAD NASTUPA OBAVEZA ZA POTPISIVANJE PDV PRIJAVE DIGITALNIM POTPISOM I KAKO DA ISPOŠTUJETE OVU OBAVEZU

 • Ko su to veliki obveznici PDV-a koji već od 01.11.2022. godine mogu podnijeti PDV prijavu upotrebom digitalnog potpisa;

 • Kad nastupa obavezni rok za velike i ostale obveznike PDV-a da dostavljaju PDV prijave uz digitalni potpis;

 • Kako i od koga da nabavimo digitalni sertifikat i koja je njegova cijena;

 • Da li obveznici moraju nabaviti digitalini sertifikat od UIO ili mogu od bilo koga drugog;

 • Šta u slučaju da obveznici već imaju digitalne sertifikate;

 • Da li svaki PDV obveznik mora izvršiti nabavku digitalnog sertifikata;

 • Da li računovođa može nabaviti jedan digitalni sertifikati potpisivati PDV prijave za više PDV obveznika;

 • Šta ako nismo u mogućnosti da nabavimo digitalni sertifikat, koje su sankcije i da li ćemo moći na sadašnji način podnositi PDV prijavu;

 • Kad se očekuje podnošenje akcizne prijave upotrebom digitalnog potpisa.

4. IMA LI OBRAČUNA PDV-A NA ISPORUKE DOBARA I USLUGA U SLOBODNE ZONE U BOSNI I HERCEGOVINI

 • Koliko ima slobodnih zona u BiH i koje su;

 • Šta znači ova izmjena Pravilnika za korisnike slobodnih zona u BiH, a šta za PDV obveznike koji sa njima rade;

 • Šta u slučaju prometa dobara/usluga nekom od korisnika slobodnih zona u BiH;

 • Da li su svi prometi dobara u slobodne zone u BiH oslobođeni od PDV-a; 

 • Koji su uslovi da promet dobara/usluga korisniku slobodne zone u BIH bude oslobođen od obračuna PDV-a;

 • Koje su razlike između isporuke dobara i isporuke usluga korisnicima slobodnih zona u BiH;

 • Kako u PDV prijavi, a kako u eKUF-u i eKIF-u evidentirati fakture za promet u slobodnu zonu;

 • Primjena odredbi novog Pravilnika koji se odnosi na slobodne zone kroz primjere. 

5. KOJE SU TO PDV OBAVEZE STRANIH PREVOZNIKA PUTNIKA I KAKO IH ISPOŠTOVATI

 • Potpuno novi član Pravilnika 78a kojim je definisan obračun i plaćanje PDV stranog prevoznika putnika;

 • Na koga se ove izmjene odnose;

 • Kako po novom Pravilniku izračunati osnovicu za obračun PDV- na usluge prevoza putnika u BiH;

 • Šta znači limitiranost poreske osnovice i koja je najniža osnovica za obračun PDV-a na usluge prevoza putnika u BiH;

 • Razlike između domaćih prevoznika (domaćih PDV obveznika) i stranih prevoznika koji u BiH imaju registrovanog poreskog punomoćnika i stranih prevoznika koji u BiH nemaju registrovanog poreskog punomoćnika;

 • Obaveze prevoznika pri ulasku i pri izlasku sa teritorije BiH prema nadležnom carinskom organu;

 • Primjena potpuno novog člana 78a Pravilnika kroz primjere, kako ispravno popuniti obrazac prijave i platiti PDV i kome obrazac dostaviti i kako.

6. DA LI VEĆ U SEPTEMRBU MOŽEMO OČEKIVATI USVAJANJE NOVOG ZAKONA O PDV-U KOJIM SE UVODE DIFERENCIRANE STOPE PDV-A

 • Šta obveznici PDV-a u BiH mogu očekivati ukoliko se uvedu niže stope PDV-a;

 • Da li je UIO već izradila podzakonske akte i novu PDV prijavu u kojoj su predviđena polja za niže stope PDV-a;

 • Kad ovaj Zakon stupa na snagu i do kad će se primjenjivati.

7. ŠTA JE SA ZAKONOM O PDV-u ZA KOJI SU U DECEMBRU 2021. GODINE ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE

 • Koliko je bilo primjedbi na nacrt Zakona o PDV-a;

 • Da li će doći do prolongiranja roka za podnošenje PDV prijave i plaćanje PDV-a;

 • Da li prestaje obaveza dostavljanja D PDV obrazca i kada;

 • Da li se uvodi elektronska faktura u BiH i od kada;

 • Da li se ukida primjena posebne šeme u građevinarstvu;

 • Kad se može očekivati usvajanje ovog Zakona o PDV-u i njegova konačna primjena.

Naši predavači su prvi ljudi Sektora za poreze Uprave za indirektno oporezivanje koji će govoriti o praktičnoj primjeni novog Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u i šta sve poreski obveznici u BiH moraju uraditi da bi ispoštovali obaveze koje se nameću novim Pravilnikom. 

Predavači iz UIO na webinaru govore o obavezi vršenja popisa građevinskih objekata u izgradnji i obaveznog dostavljanja popisnih lista Upravi za indirektno oporezivanje, kao i posljedicama u slučaju da se ne izvrši popis i kontrolnim aktivnostima UIO usmjerenim na građevinsku djelatnost u BiH. 

Kroz praktične primjere naši predavači će Vam pokazati kako da ispravno popunite sva polja PDV prijave i već za poreski period jul 2022. godine podnesete PDV prijavu prema Upravi za indirektno oporezivanje na način propisan novim Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u. 

Uprava za indirektno oporezivanje je sertifikovano tijelo u Bosni i Hercegovini za izdavanje kvalifikovanog elektronskog potpisa, koji će u potpunosti zamijeniti ručni potpis i pečat. Saznajte kako i kada ćete morati podnijeti zahtjev za registraciju za dobijanje kvalifikovanog elektronskog potpisa, te kako i koje ćete sve dokumente ubuduće podnositi UIO, ovjerene isključivo elektronskim potpisom. Saznajte ko su veliki obveznici indirektnih poreza za koje uskoro nastupa obaveza podnošenja PDV prijava upotrebom digitalnog potpisa.

Kroz praktične primjere saznajte i obaveze za obračun PDV-a u slučaju vršenja usluga prevoza putnika u BiH za domaće i strane prevoznike po potpuno novom članu 78a Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u. 

Za korisnike slobodnih zona u BiH kao i za njihove dobavljače biće posebno korisno saslušati naše predavače i utvditi uslove za oslobađanje od obračuna PDV-a u slučaju prometa dobara i usluga korisnicima slobodnih zona i načinima za ispunjavanje uslova da prometi u slobodne zone budu oslobođeni od PDV-a.

Za kraj ostavljamo vrelu temu koja se odnosi na uvođenje diferenciranih stopa PDV-a u BiH (0%, 5%, 17% i 22%) i šta to praktično znači kako za obveznike PDV-a u BiH, a tako i za Upravu za indirektno oporezivanje. Da li već u septembru možemo očekivati sniženu PDV stopu u BiH? Na webinaru ćemo saznati i u kojoj fazi je usvajanje Zakona o PDV-u koji je u decembru 2021. godine bio na javnim konsultacijama i kad se očekuje da ovaj Zakon ugleda svjetlost dana. Koliko primjedbi na ovaj Zakon je zaprimila Uprava za indirektno oporezivanje i da li je ijedna primjedba usvojena?


NAŠI PANELISTI

Company team

Muharem MAŠINOVIĆ

Dipl. ekonomista  sa dugogodišnjim iskustvom u radu u UIO BIH. gdje je dugo vremena obavljao funkciju šefa Grupe za Reviziju i kontrolu u sjedištu UIO u Banjaluci. Trenutno obavlja funkciju pomoćnika direktora UIO na mjestu šefa Sektora za poreze.

Company team

Sedin MEŠINOVIĆ

Dipl. pravnik sa širokim poznavanjem pravnih okvira u kojima funkcioniše UIO BiH. U ovom trenutku radi na poziciji šefa Odsjeka za reviziju i kontrolu Sektora za poreze, Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Company team

mr Milica VIDOVIĆ

Zaposlena u UIO na poziciji šefa Odsjeka za obradu poreskih prijava. Magistar ekonomskih nauka i doktorant na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci. Autor više naučnih radova iz oblasti ekonomije, te učesnik brojnih konferencija.

Satnica webinara:

10:00 - Uvodna riječ i predstavljanje panelista 

10:10 KO, KAKO I KAD TREBA IZVRŠITI POPIS ZALIHA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA ČIJA JE IZGRADNJA U TOKU

10:35     IMA LI OBRAČUNA PDV-A NA ISPORUKE DOBARA I USLUGA U SLOBODNE ZONE U BOSNI I HERCEGOVINI

11:05     KAKO DA U SKLADU SA NOVIM UPUTSTVOM O POPUNJAVANJU PDV PRIJAVE ISPRAVNO POPUNITE SVA POLJA PDV PRIJAVE

11:35     KAD NASTUPA OBAVEZA ZA POTPISIVANJE PDV PRIJAVE DIGITALNIM POTPISOM I KAKO DA ISPOŠTUJETE OVU OBAVEZU

12:00 - Pauza 

12:30    KOJE SU TO PDV OBAVEZE STRANIH PREVOZNIKA PUTNIKA I KAKO IH ISPOŠTOVATI 

12:45 DA LI VEĆ U SEPTEMBRU MOŽEMO OČEKIVATI USVAJANJE NOVOG ZAKONA O PDV-U KOJIM SE UVODE DIFERENCIRANE STOPE PDV-A

13:00     ŠTA JE SA ZAKONOM O PDV-u ZA KOJI SU U DECEMBRU 2021. GODINE ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE

13:15    RAZNO I ODGOVORI NA PITANJA

14:00 - Završna riječ i zatvaranje webinara 


Odoo • Text and Image

ŠTA DOBIJATE UČEŠĆEM?

 

Informacije o najčešćim  pitanjima vezanim za novi Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u

Eksperti iz UIO će dati pojašnjenja o tome koja su to najčešće postavljana pitanja od strane poreskih obveznika i koje su to teme koje najviše muče obveznike.

Informacije o početku primjene elektronskog potpisa u e-servisima UINO

Uprava za indirektno oporezivanje je sertifikovano tijelo u Bosni i Hercegovini za izdavanje kvalifikovanog elektronskog potpisa, koji će u potpunosti zamijeniti ručni potpis i pečat. Saznajte kako i kada ćete morati podnijeti zahtjev za registraciju za dobijanje kvalifikovanog elektronskog potpisa, te kako i koje ćete sve dokumente ubuduće podnositi UIO, ovjerene isključivo elektronskim potpisom

Praktičnu demonstraciju

Kroz praktične primjere naši predavači će Vam pokazati kako da ispravno popunite sva polja PDV prijave i već za poreski period jul 2022. godine podnesete PDV prijavu prema Upravi za indirektno oporezivanje na način propisan novim Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u. 


 

Komunikaciju sa panelistima

Učesnicima će biti omogućena pisana, audio i video komunikacija sa panelistima, koji će biti spremni da daju najbolje odgovore

Pristup bazi znanja

Svi koji se prijave na seminar će dobiti korisničke materijale koji se sastoje od odgovora na sva dospjela pitanja, kao i eventualne prezentacije panelista.

Dodatne sadržaje iz drugih oblasti

Panel će dijelom donijeti i nove informacije o širem spektru aktivnosti unutar sistema indirektnog oporezivanja.

Cijena kotizacije

Broj mjesta je ograničen na 250 po webinaru, zato  rezervišite Vaše mjesto već danas. Cijena kotizacije zavisi od datuma uplate, a u skladu sa tabelom:DATUM UPLATE CIJENA SA PDV
RANA PRIJAVA 18.07. - 27.07. 99 KM
REDOVNA CIJENA 28.07. - 04.08. 119 KM

Instrukcije za plaćanje

 

Uplatilac: unesite ime fizičkog ili pravnog lica koje vrši uplatu, poželjno je unijeti i kontakt telefon

Svrha uplate: upišite ime i prezime učesnika, njegovu email adresu na koju će dobiti link za pristup webinaru, i napomenu "Webinar kotizacija"

Primalac: B4B, Dositejeva 2, Laktaši

Račun primaoca: 5672532500048660,kod ATOS BANK a.d. Banjaluka

KM: Iznos kotizacije, u skladu sa datumom uplate i tabelom na lijevoj strani

Info: