ONLINE KURS

NAPREDNI MICROSOFT EXCEL

03./04.03.2021

10:00 - 13:00

Ukoliko želite da proširite znanja o Excelu, prijavite se na ovaj kurs

Više nije sporno da svi znamo otvoriti excel dokument ili novu radnu svesku u dokumentu, prelaziti iz jedne sveske u drugu, unositi i formatirati vrijednosti, brisati redove i kolone i mijenjati njihovu veličinu. Taakođe nam nije teško ni kopirati unutar radnog lista i snimiti dokument. Ali šta kad se pred nas postave kompleksniji zahtjevi? Tu na scenu stupa naš online kurs Microsoft Excel alata.

Odoo • Text and Image

Kakav nam je plan rada i koja ćete znanja steći na našem kursu?

PLAN RADA: 

 • Index & Match funkcija
 • Offset, Choose funkcije uz Data Validation
 • Sumifs, averageifs, countifs funkcije
 • Sumproduct funkcija
 • Indirect funkcija
 • Dget funkcija
 • 3D formule
 • Flash fill
 • Napredni filter
 • Dashboards
 • Power Query
 • Solver alat
 • Prečice za efikasniji rad

Kurs se organizuje 03. i 04.03.2021 od 10:00 do 13:00.

Trajanje kursa je 8 školskih časova

(podijeljeno u dva dana, po tri sata).

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Kome je namijenjen ovaj kurs?

Svima koji imaju neko najosnovnije znanje o radu sa Excelom, te uopšte sa njegovom upotrebom, a koji bi željeli da to znanje unaprijede i pređu na nivo naprednijeg korisnika. 

Koja verzija Excela mi je potrebna?

Trudićemo se da pokrijemo stvari koje su zajedničke za sve verzije, ali je preporuka da minimalno posjedujete Excel 2013 zbog lakšeg praćenja sadržaja i demonstracija.

Koliko je trajanje kursa?

Kurs ima trajanje od 8 školskih časova, s tim što je podijeljen u dva dana.

Da li će materijali sa kursa biti dostupni?

Materijali  sa kursa koji uključuju prezentacije i demonstracije. će biti dostupni svim polaznicima kursa. Osim toga, polaznici će dobiti i savjete za literaturu, te informaciju o tome kako da online vježbama, produbite svoje znanje.

Kako da pratim kurs?

Za praćenje kursa potrebna je instalacija platforme Zoom. Ova platforma Vam je, vjerujemo, poznata i ona ima jednostavnu instalaciju, i nije potrebno nikakvo registrovanje. Od nas ćete na dan kursa dobiti link za pristup kursu i moći ćete se uključiti.

Da li ću moći postavljati pitanja na kursu?

Apsolutno da, kurs tome i služi. Svi učesnici će imati mogućnost da postave pitanje, bilo putem uključenja u kurs ili ostavljanjem poruke predavaču preko Zoom platforme.

Instrukcije za plaćanje

Cijena kursa iznosi 49 KM, a kurs je predviđen da traje 8 časova 

Uplatilac: unesite ime fizičkog ili pravnog lica koje vrši uplatu, poželjno je unijeti i kontakt telefon

Svrha uplate: "MS Excel kurs 2021"

Primalac: B4B, Dositejeva 2, Laktaši

Račun primaoca: 5672532500048660, kod Sberbank a.d. Banjaluka

KM: 49,00

Odoo • Text and Image