Webinar - POSTUPANJA PORESKIH INSPEKTORA KOD ODREĐIVANJA PDV TRETMANA POJEDINIH TRANSAKCIJA I PRIJAVLJIVANJE KRAJNJE POTROŠNJE U PDV PRIJAVI

30.11.2021 10:00 - 30.11.2021 14:30


Opšti podaci


Pitanje za predavače